Kersti Kuusk

Kersti KuuskKersti Kuusk on lõpetanud Haapsalu Muusikakooli klaveri erialal. 1981. aastal lõpetas ta Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli Jüri Rendi dirigeerimisklassi ja 1986. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi (praeguse EMTA) Arvo Ratassepa dirigeerimisklassi.
Kersti pikaajaline solfedžoõpetamise kogemus Nõmme Muusikakoolis ulatub tudengiajast tänaseni. Ta on töötanud ka Lasnamäe Muusikakoolis, Maire Eliste Muusikakoolis, tegutsenud kirikumuusikuna ja mitmete kooride dirigendina. Lisaks on Kersti õpetanud ka Orffi rütmipille ning osalenud oma õpilastega muusikakoolide omaloomingu- ja improvisatsioonipäevadel. Enesetäiendusena on ta läbinud mitmeid solfedžo- ja muusikateooriaalaseid koolitusi, samuti muusikateraapia ja muusikapsühholoogia kursusi, õppinud laulmise põhialuseid, Orffi pedagoogikat ja Alexanderi tehnikat.

Väga paljudest Kersti Kuuse õpilastest on saanud professionaalsed muusikud.